top of page

קלינאות תקשורתבמכון אפיק צוות קלינאי.ות תקשורת המתמחים.ות בטיפולי שפה, דיבור ותקשורת בגילאי 0-התבגרות. מטרות הטיפול משתנות בהתאם לצרכי המטופל ומשפחתו, החל מעבודה על מובנות דיבור והגייה, דרך קשיי שפה ממוקדים או נרחבים (בעיות בהבנת שפה, קשיי שליפה, ערנות פונולוגית, ארגון מסר מילולי בע"פ ובכתב ועוד), קשיי תקשורת וקשיים בלמידה שמקורם בקושי שפתי ראשוני.

קלינאי.ת התקשורת מבצעת אבחון והערכה בהתייחס לפנייה, ובונה מטרות טיפוליות בהתאם. הטיפול מתבצע באופן פרטני, זוגי, או קבוצתי בהתאם לצרכי הילד. בדרך כלל תדירות הטיפול היא פעם בשבוע למשך 45 דקות, אך תדירות זו יכולה להשתנות בהתאם לצרכי המטופל. חלק בלתי נפרד מהטיפול בילד הוא ההתייחסות למערך המשפחתי והחינוכי בו הילד מתפקד. הטיפול מלווה בהדרכת הורים לגבי קשיי הילד ודרכים אפשריות לעזרה, ולעיתים קרובות ההורים משתתפים בטיפול עצמו (בהתאם לגיל הילד ולשיתוף הפעולה שלו). כמו כן קיימת אפשרות לקשר ו/או הדרכה של הצוות החינוכי במערכת בו הילד נמצא. לעיתים יש קשר בין קשיי שפה, דיבור ותקשורת ובין קשיים אחרים (מוטוריים, רגשיים ואחרים). במקרים אלה הקלינאית מלווה את ההורים, ומפנה לבירור אצל איש המקצוע המתאים במכון ומחוצה לו, תוך מחויבות לעבודה מערכתית כוללת.

Comments


bottom of page