top of page

ריפוי בעיסוקבמכון אפיק מרפאות בעיסוק המתמחות בטיפול בילדים מלידה עד התבגרות. מטרת הטיפול היא לשפר את איכות חיי הילד, ולספק לו כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו להתמודד עם דרישות היום יום. הטיפול מתמקד בין השאר בהקניית כלים בסיסים ללמידה ומסייע בפיתוח אסטרטגיות למידה, בשיפור מיומנויות תכנון והתארגנות, התמודדות עם קשיים בוויסות החושי-רגשי, בשיפור מיומנויות מוטוריות, בשיפור יכולת הכתיבה ובשיפור מיומנויות חברתיות (כל ילד ע"פ צרכיו). הכול בהקשר לחיי היום יום של הילד: עצמאות בפעילויות יום-יום, למידה, משחק ופנאי והשתלבות חברתית. המרפאה בעיסוק מאבחנת ומעריכה את תפקודו של הילד בתחומים השונים, תוך התמקדות במגוון העיסוקים המבוצעים על ידו, ומאתרת מוקדי כוח ומוקדי חולשה. הטיפול מתבצע באופן פרטני, זוגי או קבוצתי בהתאם לצרכי הילד והמשפחה, בד"כ בתדירות של פעם בשבוע למשך 45 דקות. ההפניה למטפל הספציפי נעשית בהתאם להתמחות המטפל וניסיונו, ובהתאם לגיל הילד וצרכיו. הטיפול מתקיים על ידי מטפלת קבועה, בחדר ובזמן קבועים ותוך דגש על הסביבה כמקום בטוח, תומך ומקבל - דבר המאפשר לילד לרכוש ביטחון בעצמו וביכולותיו, להתנסות וללמוד בהתאם לצרכי הילד והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא, כך נקבע אופי הטיפול (מובנה / פחות מובנה, במרחב החדר / ליד שולחן וכו') ותמיד יילקחו בחשבון המוטיבציה הפנימית של הילד וההנאה שלו כבסיס לפעילות.

הטיפול נעשה בשיתוף הילד והוריו בהתאם לגילו, כשבדרך כלל ההורה נמצא בחדר ולעיתים, בהתאם לצרכי הטיפול, הינו משתתף פעיל בטיפול.

הטיפול מתבצע תוך יצירת קשר עם הצוות החינוכי (גננת/מורה) ומטפלים נוספים, אם יש. כמו כן ניתנים הדרכה ויעוץ להורים ולצוות החינוכי, המלצות המשך, ובמידת הצורך בדיקת מעקב.

Comments


bottom of page