top of page

הפרעות בוויסות חושי בגיל הרך5-16% מהילדים סובלים מהפרעות בוויסות החושי. אך מהו אותו קושי?

כדי להבין זאת, עלינו להבין בקצרה מהו וויסות חושי תקין.


לכולנו יש וויסות חושי, כיוון שוויסות חושי היא היכולת לארגן ולווסת מידע ממערכות החושים השונות ולהגיב בהתאם. מערכות החושים הן מערכות חשובות מאוד וחיוניות להתפתחות תקינה מגיל לידה. כאשר מערכות החוש פועלות בצורה תקינה, אנו יכולים לקלוט מידע חושי רלוונטי ולסנן מידע שאינו נחוץ. וויסות חושי משפיע על ההתנהגות שלנו, על היכולת שלנו לשהות באינטראקציה חברתית, לשלוט בתגובותינו, לשלוט בתנועה ובפעילויות מוטוריות. כלומר – וויסות חושי ומערכות החוש מאפשרות לנו לתפקד בצורה מותאמת עם גופנו ועם הסביבה.


אז מה זה קושי בוויסות חושי?

Sensory Modulation Disorder

הפרעה בוויסות החושי הוא מצב בו הילד.ה מתקשים לווסת את תגובותיו ההתנהגותיות לגירוי חושי; מגופו או מסביבתו. יכול להיות תגובה לרעש, לריחות, למגע, לתנועה.

יש ילדים שמגיבים בתגובה מוגזמת ועוצמתית (ילדים עם תגובתיות יתר). ילדים אלו נרתעים ממגע מסוים, נמנעים לעיתים מסביבה רועשת, ויכולים להגיב גם בתוקפנות כלפי גירוי לא צפוי.

ישנם ילדים שמגיבים בתגובה פחותה ואיטית (ילדים עם תת תגובתיות) ולעיתים נראים כי אינם ערניים לסביבתם. ילדים אלו אינם מרגישים בלכלוך על הפנים והידיים, נתפסים כחולמניים במפגשים לדוגמא, ולעיתים כחסרי מוטיבציה לפעילות.


ישנם ילדים עם דחף לחיפוש חושי (Sensory Craving). לילדים אלו יש דחף מוגבר להתנסויות חושיות, כגון תנועה מרובה, צורך לגעת באנשים וחפצים, לעיתים דחיסת אוכל לפה, התנדנדויות חזקות וממושכות.


כיצד נוכל לעזור?

ראשית, נאבחן. האבחנה ניתנת על ידי מרפאות.ים בעיסוק על ידי מילוי שאלוני הורים/גננת, תצפית על הילד.ה בקליניקה או במידת האפשר בסביבה הטבעית (בית, גן).

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פוטותרפיה - טיפול בצילום במכון אפיק

הצילום ככלי לשימוש בטיפול, מהווה תחום טיפולי ייחודי שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם, מתוך הכרה במדיום הצילום ובתכונותיו התרפויטיות הייחודיות. לצילום יש יתרון בכך שהוא כלי נגיש, משקף ונוח לשימוש, שניתן באמצ

Comments


bottom of page