top of page

טיפולים קבוצתיים


באפיק מתקיימות קבוצות טיפוליות בעלות דגש רגשי-חברתי, הכוללות זוגות, שלישיות, רביעיות ועד חמישיות. את הקבוצות מנחים תמיד 2 מטפלים. המנחות יכולות להיות מאותו מקצוע או ממקצועות שונים בהתאם לסוג הקבוצה ומטרותיה.

הקבוצות מורכבות מילדים שהיו בטיפול פרטני והמשיכו בטיפול קבוצתי כחלק מהתהליך הטיפולי ההתפתחותי שעובר הילד.

בדרך כלל אחת המנחות/מטפלות בקבוצה מכירה היטב את המטופל, את ההיסטוריה שלו ושל משפחתו, את צרכיו ואת דרכי הלמידה וההתמודדות שלו.

הקבוצה נבנית למעשה עפ"י ההכרות הזו, ותהליך השיבוץ לוקח בחשבון את הצרכים והפרופיל של הילדים הספציפיים.

הקבוצה מהווה שלב מעבר בין הטיפול הפרטני ובין דרישות הסביבה עמה מתמודד הילד ביום-יום. הקבוצה מציבה לילד אתגרים שונים מאלו של טיפול פרטני, ומזמנת שינויים בסביבה החושית, הרגשית, במידת התיווך, בדרישות הקשב ועוד.

הקבוצה מאפשרת טיפול ואימון של חלקים חברתיים ורגשיים שלא באים לידי ביטוי בטיפול הפרטני: כישורים חברתיים, התמודדות עם כישלון/הצלחה, סף תסכול ודחיית סיפוקים ועוד.

לקבוצה יש כוח משלה – היא עשויה להעלות מוטיבציה, מאפשרת מקור השוואה לבני אותו גיל, בעלי קשיים והתמודדויות שונות ודומות.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

פוטותרפיה - טיפול בצילום במכון אפיק

הצילום ככלי לשימוש בטיפול, מהווה תחום טיפולי ייחודי שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם, מתוך הכרה במדיום הצילום ובתכונותיו התרפויטיות הייחודיות. לצילום יש יתרון בכך שהוא כלי נגיש, משקף ונוח לשימוש, שניתן באמצ

Comments


bottom of page