top of page

DIR - מודל טיפולי ומסגרת התייחסות


מכון "אפיק" מכיר במודל ה-DIR כמסגרת התייחסות קלינית ותיאורטית עבור כל המטפלים במכון, לצד מודלים נוספים. מספר רב של מטפלים במכון נמצאים בשלבים שונים של תהליך ההסמכה הרשמי של ארגון DIR ישראל, מדרכים ומטפלים מוכרים בתחום.
מודל ה – D.I.R הנו מודל מקיף, אינטגרטיבי ועמוק, לאבחון וטיפול, המבוסס על אבני הייסוד של התפתחות תקינה. המודל נהגה ופותח ע"י ד"ר סטנלי גרינשפן, פסיכיאטר ילדים וד"ר סרינה ווידר, פסיכולוגית קלינית.

המודל מיושם כבר יותר מארבעה עשורים בארה"ב וכעשרים שנה בארץ, ע"י מטפלים שעברו ועוברים הכשרה ייחודית.

בבסיס הגישה מונחת הטענה, כי יחסים בכלל, ויחסים בין תינוק שנולד למבוגרים משמעותיים, הנם קריטיים להתפתחות תקינה של הילד וכי המוח, הגוף והנפש אינם מתפתחים כהלכה ללא חוויה של יחסי אנוש. המודל מדגיש את חשיבות ה"אפקט" , הביטוי הרגשי, כדבר מרכזי וקריטי בהתפתחות האנושית. רגשות, רצונות ומוטיבציות פנימיות הם המניעים את האדם לפעול (ע. ויג, "קישורים", 2007).

המודל בנוי על ההשפעות ההדדיות והקשרים הבלתי נפרדים בין שלושה רכיבים הקיימים אצל כל בני האדם – ה - D , ה - I וה - R :


D - Development

שישה שלבים התפתחותיים-רגשיים בסיסיים

1. ויסות ועניין בעולם

2. אינטימיות, מעורבות רגשית עם אחר

3. תקשורת דו כיוונית (התפתחות מעגלי תקשורת)

4. תקשורת מורכבת (פתרון בעיות משותף)

5. רעיונות רגשיים

6. חשיבה רגשית


I - Individual

לכל ילד ולכל אדם דפוסים נוירו-ביולוגיים מולדים המאפיינים אותו. על המטפלים וההורים להכיר לעומק את הילד הספציפי ולהבין מהם הכוחות שלו ומה האתגרים העומדים בפניו. עלינו להבין מה רמת העוררות שלו, כיצד פועלות מערכות החוש שלו (באילו מערכות חוש קיימת רגישות יתר ובאילו תת-רגישות), מה היכולות של הילד לעבד מידע אודיטורי-מרחבי ומידע וויזואלי-מרחבי, מה היכולת של הילד לשמר ולפתח רצף ועוד. גם להורים יש מבנה נוירו-ביולוגי מולד, שיש לו השפעה על הילד ועל האינטראקציה ולכן אנו ננסה, בתהליך הטיפולי, לתת מקום והתייחסות מותאמת לכל אחד מהשותפים ליחידה המשפחתית.


R - Relationship

מתוך ההנחה כי יחסים בין תינוק שנולד למבוגרים משמעותיים, הנם קריטיים להתפתחות תקינה של הילד ובניסיון להבין את התהליך ההתפתחותי של הילד ואת הדרך בה אנו יכולים לתמוך בתהליך זה, אנו מתייחסים להורה ולילד כיחידת התייחסות חשובה ורלוונטית בטיפול. ננסה ללמוד ולהבין מהם דפוסי ההתקשרות של הילד עם סביבתו המצומצמת והרחבה יותר, ומהו ההקשר המשפחתי, החברתי והתרבותי בו חיים הילד ומשפחתו. אנו רואות בהורים פרטנרים משמעותיים לתהליך הטיפולי ושותפים מלאים לתהליך ההתפתחותי של הילד ומכאן, החשיבות שאנו רואים בשיתוף של ההורים בטיפול – אם כשותפים לחשיבה ולעיבוד ואם כשותפים אקטיביים בחדר הטיפולים.


הנחות היסוד של מודל ה- DIR

  1. בבסיס ההתפתחות נמצאת היכולת לאינטגרציה סנסורית אפקטיבית. (אינטגרציה בין העולם החושי-מוטורי לעולם הרגשי)

  2. חוויות של אינטראקציה יכולות להביא לשינוי של המבנה הפיזי של המח. הלמידה היעילה ביותר מתרחשת בהקשר רגשי ואינטראקטיבי, דרך החוויה.

  3. התפתחות תקינה מחייבת מעבר הדרגתי בין השלבים וביסוס כל אחד מהם.

  4. לכל ילד פרופיל התפתחותי אישי המאפיין אותו.

  5. קשיים בוויסות חושי עלולים לגרום לקשיים בכל אחד משלבי ההתפתחות בסולם ההתפתחותי-רגשי.

לקריאה נוספת –

קישור לאתר DIR ישראל

קישור לאתר PROFECTUM

קראו עוד על Floor Time


פוסטים אחרונים

הצג הכול

פוטותרפיה - טיפול בצילום במכון אפיק

הצילום ככלי לשימוש בטיפול, מהווה תחום טיפולי ייחודי שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם, מתוך הכרה במדיום הצילום ובתכונותיו התרפויטיות הייחודיות. לצילום יש יתרון בכך שהוא כלי נגיש, משקף ונוח לשימוש, שניתן באמצ

Commentaires


bottom of page